Den tyske ortskommandanten i Ålesund kunngjør visse begrensninger i folks frihet:
– Forbud mot fotografering av militære anlegg
– Forbud mot å entre militære anlegg uten passerseddel
– Forbud for sivilpersoner å bestige vestlige høyder av øya Hessa uten tillatelse
(20.09.1940)

I juniforhandlingene advarte Terboven om at dersom han ikke fikk sitt riksråd, så ville han la sine folk overta departementene. Disse skulle fungere som kommissariske statsråder. Quisling, som de siste dagene har jobbet med å sette sammen en regjering, må innse at Terboven ikke ønsker en Quisling-utnevnt regjering. (20.09.1940)

Forsyningsdepartementet strammer til reglene for husoppvarming: Bare ett oppholdsrom i hver husstand kan varmes opp. Temperaturen skal ikke overstige 18 grader. Varmtvannsanlegg fyrt opp av fast eller flytende brensel kan benyttes bare hver 14. dag i høyst to sammenhengende dager. (20.09.1940)