I juniforhandlingene advarte Terboven om at dersom han ikke fikk sitt riksråd, så ville han la sine folk overta departementene. Disse skulle fungere som kommissariske statsråder. Quisling, som de siste dagene har jobbet med å sette sammen en regjering, må innse at Terboven ikke ønsker en Quisling-utnevnt regjering. (20.09.1940)