Quisling anser dagens hendelser som en mellomløsning; et steg på veien til makt. Terboven ønsker helst å bli kvitt Quisling og utplassere han i Tyskland, og vil heller ha Jonas Lie som sin nærmeste medarbeider. (25.09.1940)

Hitler ønsker en rolle for Vidkun Quisling: Han beholder sin «fører»-posisjon for NS, men blir ikke statsråd. Målet er en nazifisering av samfunnsliv og myndighetsutøvelse, en såkalt nyordning, som i hovedsak skal skje gjennom NS. Som NS-fører vil Quisling ha stor innflytelse på de av statsrådene som er NS-medlemmer. (25.09.1940)

Terboven holder en truende radiotale for det norske folk. Der forteller han at de nye statsrådene skal avslutte usikkerhetstilstanden siden bruddet i riksrådsforhandlingene. Han kunngjør at Kongehuset og regjeringen er avsatt, Administrasjonsrådet er oppløst og at Nasjonal Samling er «eneste mulige vei til frihet og selvstendighet». De nye statsrådene skal være ansvarlige overfor Terboven. Han forteller mer om riksrådsforhandlingene og kommer med voldsom kritikk mot stortingsrepresentantene. Dette er første gang mange lyttere hører om at det har pågått riksrådsforhandlinger. (25.09.1940)

Rikskommissær Josef Terboven utnevner kommissariske statsråder. 9 av 13 statsråder er medlemmer av Nasjonal Samling. Samtlige politiske partier unntatt NS blir forbudt. Det opprettes også tre nye departementer. (25.09.1940)