I Oslo meldes det at rasjonene for brød, kaffe og sukker settes ned fra 30. september. Hver person får 325 gram mykt eller 200 gram hardt brød, opptil 100 gram finsiktet mel, 60 gram kaffe og 200 gram sukker per uke. Det blir også rasjonering for såpe og vaskepulver, og spisesteder får beskjed om å klippe rasjoneringsmerker for kaker og smørbrød. (23.09.1940)