I rikskommissærens forordning om besittelse og avlevering av våpen heter det: “Den som ulovlig har våpenlager eller som med eget vitende medvirker til slik lagring, straffes med døden, i lettere tilfelle med tukthus”. (22.09.1940)