Norsk Pergament og Stativfabrik A/S nyter godt av blendingsforskriftene. Her med annonse i dagens avis.

(12.09.1940. Faksimile: Aftenposten arkiv.)

Roald Olsen får attest fra politimesteren i Bodø: Roald har fra et par dager etter 9. april og fram til bombingen av Bodø 27. mai jobbet som motormann på politiets havnebåt. Han har jobbet delvis helt gratis, meldte seg frivillig og har stått på døgnet rundt i lange perioder. Attesten forteller om en 19-åring som har gjort en sterk og imponerende innsats for landet sitt. (12.09.1940)

(64 år senere, i 2004, sulter Roald Olsen i hjel av underernæring på et kommunalt bo- og servicesenter i Bodø, 83 år gammel. Legene sier han minner om en konsentrasjonsleirfange.)

Administrasjonsrådets anordning om prisregulering: Prisdirektoratet kan heretter «regulere og føre kontroll med priser, fortjeneste, omsetning og andre forretningsforhold». Direktoratet kan også pålegge næringsdrivende å produsere bestemte varer eller tjenester. Administrasjonsrådet får dermed full kontroll over landets økonomiske liv, og må forholde seg til tyskernes samtykker. (12.09.1940)

Spørsmålene fra presidentskapet (se 10/9-40) er besvart av partigruppene. 130 av 150 stortingsrepresentanter svarer. Flertallet i den største stortingsgruppen, Arbeiderpartiets gruppe, går inn for å avsette kongen og innsette et riksråd med flere NS-medlemmer. Trygve Bratteli er imot, og er kritisk til blant annet DNA-lederne Ole Øisang og Magnus Nilsens opptreden. Ingvald Førre, som har sagt seg partiløs og derfor ikke er medlem i noen gruppe, svarer ja på alle fire spørsmål. (12.09.1940)