Presidentskapet er i møte med Dellbrügge igjen. Man diskuterer forholdet som skal være mellom Rikskommissær og riksrådet, og Dellbrügge legger frem forslag til stortingsvedtak. Det bygger på forslaget fra 18. juni, men skiller seg fra det på ett punkt: Det fastslår at Kongen ER avsatt. Nordmennene vil imidlertid ikke ta stilling til dette før forholdet mellom Rikskommissær og riksråd er avklart. (08.09.1940)