Siden nyordningen av 25/9 har det foreløpig kommet fire nye forordninger: Én er om Norsk Telegrambyrå, én om forandring av påtaleinstruksen og én om Norsk Lovtidend. Den fjerde gjelder felling av elg. Tyskerne er begeistret over jaktmulighetene i Norge, og Administrasjonsrådet har tidligere blitt presset til å frigi høstjakten for dem. Tyskerne skal også betales for å «minske antall elg som ødelegger skogen». Med forordningen om elg kan nazistene regulere jakten som de vil, med «loven» i hånd. (30.09.1940)