Et stort flertall av stortingsmennene som er samlet i Oslo godtar et justert, tysk forslag til riksråd. Hitler setter dog frem enda et krav om en NS-tilhenger i riksrådet, som skal erstatte jurist Ole Harbek og bane vei for Quisling. Dette blir for mye for Stortingets representanter. Den påtenkte formannen for riksrådet, I. E. Christensen, sier klart ifra om at hvis personskiftet finner sted, så kan han ikke bli formann for rådet. Til Gunnar Jahn sier han: «Jeg har strukket meg lenger enn jeg burde, men nå er min elastisitet brukt opp». På kvelden bryter riksrådsforhandlingene sammen og stortingsrepresentantene drar hjem. (18.09.1940)