Stortingsrepresentanter samles i partigruppene for å ta stilling til presidentskapets forhandlingsresultat med tyskerne. Innen åtte dager skal de ta stilling til innføringen av riksråd og om kongen skal avsettes. Fire spørsmål skal besvares:

(10.09.1940)