19 norske båter ligger fast i New York, fordi mannskapet ser på hyrene som urimelige. Mange tar seg heller arbeid på nøytrale skip eller arbeid i land. Trygve Lie reiser over fra London for å ordne opp, og det fører til at det blir innrømmet et risikotillegg for sjøfolkene: kr. 300 for én rundreise US-UK-US. Dette blir dekket av bruttoinnbetalinger til Nortraships fond. (24.09.1940)

NS-studenter og annen ungdom med NS-sympatier opptrer utfordrende i studentenes kafé Aulakjelleren i Oslo. De blir kastet ut, men det blir slagsmål på universitetsplassen. (24.09.1940)

Terboven planlegger at det er avdelingssjefene i Rikskommissariatet som skal føre tilsyn med de nye «statsrådene» hans. Han setter sammen en liste over folk som skal styre departementene. Han sikrer seg at forsynings- og finansdepartementene ikke kommer på NS-hender, heller ikke handelsdepartementet med industri, håndverk og fiske. (24.09.1940)