Den tyske ortskommandanten i Ålesund kunngjør visse begrensninger i folks frihet:
– Forbud mot fotografering av militære anlegg
– Forbud mot å entre militære anlegg uten passerseddel
– Forbud for sivilpersoner å bestige vestlige høyder av øya Hessa uten tillatelse
(20.09.1940)