Nortraship har en voldsom økning i skipstap og mangler mange sjøfolk. Sjømannsorganisasjonene har hyreforhandlinger med den britiske regjeringen og den norske eksilregjeringen i London. Dette fører til ny hyreavtale med vesentlig høyere hyrer fra i dag. (01.09.1940)

Administrasjonsrådet har vedtatt økning av omsetningsavgiften fra 3 til 10 prosent, og statsskatt på inntekt skal økes med opptil 30 prosent. Dette fordi det fryktes store tyske uttak fra Norges Bank, som kan skape en ødeleggende inflasjon. (01.09.1940)