Utenfor Skottland torpederer og senker den tyske ubåten U-65 den norske lastebåten M/S Hird, som har bidratt med å evakuere 3500 allierte soldater fra Dunkirk. Besetningen på 30 blir reddet av en islandsk båt. (15.09.1940)

Terboven og Quisling er tilbake fra Berlin. Quisling mener han har fått klarsignal fra Berlin for et riksråd med NS-flertall, at Hitler godtar et riksråd med fire NS-medlemmer. I tillegg vil han ha fire riksrådsmedlemmer som skriftlig lover lojalitet til NS, noe som gir ham et flertall blant de 15 riksrådsmedlemmene. (15.09.1940)