Det innføres et foreløpig system for sko- og tekstilrasjonering: Kjøpeanvisninger blir utstedt etter søknad til forsyningsnemndene. I Oslo kommer det inn omtrent 20 000 søknader om innkjøp av klær og sko. Folk som skal gifte seg klager over lite tilgang på sengetøy og gardiner. (11.09.1940)