Rikskommissær Terboven forbyr frimureriet i Norge, fordi nazistyret i Tyskland ser på dette som en «konspirativ organisasjon». Tyskerne rykker inn i Storlosjen i Oslo, raserer lokalene og beslaglegger eiendelene. Losjens øverste embedsmenn blir midlertidig arrestert. (19.09.1940)