Det er storflom i elva Gaula i Sør-Trøndelag. Et tysk tog stopper ved Støren stasjon, der jernbanen er ødelagt. De tror først de er utsatt for sabotasje, men de innser at flommen er årsaken. Tyskerne berger to nordmenn som faller i elva. (24.08.1940)