Kommunistbladet Arbeideren blir stanset etter å ha vist motstand mot både kongen, regjeringen og Administrasjonsrådet. Bladet har også gitt uttrykk for at de er imot Quisling og NS, blant annet ved at de lot være å trykke et opprop fra Quisling den 10. april. (14.08.1940)