Gjennom Tromsø kringkaster og nedslupne flyveblader er det sendt ut advarsler til befolkningen om å ikke oppholde seg i Bjerkvik. Mange innbyggere evakuerte til Herjangen, Grovfjord og Vassdalen, men kommer hjem igjen etter at de får høre at det tyske kompaniet forlater Bjerkvik. De oppfatter det som at faren er over, og vil hjem for å blant annet stelle husdyrene sine. (12.05.1940)