NS-medlemmer må levere inn sine uniformer etter at Administrasjonsrådet nedlegger forbud mot å bære militære uniformer eller partiuniformer i de tyskbesatte områdene. Bare få uniformer blir innlevert. (22.04.1940)

Britene har trukket seg tilbake til forsvarslinjen ved Tretten, stivfrosne og slitne. Fullstendig utslitte nordmenn forsøker å avløse britene ved fronten. Enkelte nordmenn sovner midt under kampene. (22.04.1940)

Kongen og kronprinsen er på vei nedover Raumadalen mot Stuguflåten pensjonat etter en natt på Lesja jernverk. På vei dit flyr tyske fly over Kongens følge på tre biler, men bare flaks gjør at tyskerne ikke aner hvilke verdifulle mål de har i de to første bilene. Vel framme på Stuguflåten møter de statsråder og støtteapparat, og hele regjeringen er samlet igjen. (22.04.1940)

Lillehammer har falt etter harde kamper, og norske og britiske styrker trekker seg tilbake mot Tretten. Kongen og regjeringen blir varslet om dette i kveld, setter seg i bilene og kjører fra Sandbu via Ottadalen på nye ti mil med dårlige og bombede veier. Etter fire timers kjøretur ankommer de hovedbygningen på Lesja jernverk etter midnatt. (21.04.1940)

Ved Lundehøgda på Ring møter tyskerne så sterk motstand at de sender en styrke opp et skar litt lenger øst. Noen av Hitlers blodtørstige soldater havner på gården Sæther. Folkene på gården er evakuert til ei lita stue litt unna. Haken er at kyrne står alene i fjøset. Far Peder Sæther, farfar Ole Sæther og onkel Peder Kristoffer Kaulum drar ned for å melke kyrne. Det blir skjebnesvangert. Tyskerne kommanderer de tre nedover vegen. Det samme gjør de med Helmer Skaugen og Martin Skaugen fra nabogården Svartungstad. I svingen nedenfor husene blir de fem stanset og tvunget til stille seg med ansiktet mot veggrøfta. Så skyter en offiser dem kaldblodig en etter en i nakken. Som ved et mirakel overlever Martin Skaugen. Kula har gått gjennom ham uten å skade noen vital del. Kampene nord i Ringsaker koster mye både menneskelig og materielt. Mange blir drept og enda flere såret. I tillegg blir over 40 hus brent. Tyskerne stopper ikke myrderiene av sivile i Ringsaker i dag; også i morgen dreper de ei kvinne og en mann. (21.04.1940)

Britiske tropper har kommet seg fra Namsos til Steinkjer og Verdal, og tyskerne ser seg nødt til å bombe Steinkjer som en del av strategien for å beholde Trondheim og Værnes på tyske hender. 242 bolighus blir ødelagt og rundt 1800 innbyggere mister alt de eier. Tyskerne har også ilandsatt tropper på Inderøy og sendt troppetog til Verdal, der de kommer i kamp med britiske soldater. (21.04.1940)

Josef Terboven kommer til Oslo for å undersøke forholdene. I går ble han utnevnt til “Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete”. Han oppretter kontorer til administrasjonsstaben på Stortinget. (21.04.1940)

Tyskerne aner ikke hvor Kongen og regjeringen er, men britene har sporet dem opp. Admiral Evans blir tatt imot på Kongens soverom på Sandbu. Evans noterer: “Jeg syntes kongen virket veldig nervøs og ualminnelig nedslått, men han lyste opp etter hvert og sa leende, da jeg unnskyldte meg for antrekket, ‘Vel, neste gang, kan De iføre Dem uniformen når vi treffes i Trondheim'”. (21.04.1940)

Et tysk bombefly blir skutt ned av en britisk jager og faller ned i fjæra på nordsiden av Sula ved Ålesund. Alle de fire ombord blir drept. (20.04.1940)

Namsos bombes sønder og sammen av tyske fly. Mye britisk utstyr og forsyninger på havnen rammes. Britene har lite å slå tilbake med, av mangel på luftvernartilleri. (20.04.1940)

I anledning Hitlers fødselsdag er det tysk troppeparade på Karl Johans gate i Oslo, etter oppstilling på Universitetsplassen. Hitler beordrer samtidig opprettelse av en skandinavisk SS-avdeling. (20.04.1940)

14 år gamle Rolf har rømt fra gården på Veierland for å melde seg som frivillig i kampen mot tyskerne. Han tar med seg sykkelen og sykler helt til Drammen og Hadeland. Etter hvert blir han anholdt av tyskerne, må stå hele natta med hendene over hodet og blir i dag skutt i hodet når han forsøker å rømme. Les den sterke historien: https://mht.no/14-aringen-slass-fedrelandet/
(20.04.1940)

Åndalsnes bombes fra i dag. Tre bomber slippes på formiddagen, og senere i dag blir tre nye bomber sluppet. Blant annet blir Viktoria Hotell og den britiske vaktsoldaten utenfor skadet. Flere bygninger står i brann. (20.04.1940)

Seks jernbanevogner med Norges Banks gullbeholdning, som ble fraktet ut fra Oslo 9. april, ankom Åndalsnes i natt. 1948-verdi: 240 millioner kroner. Vognene kjøres i kveld tilbake til Romsdalshorn stasjon for å unngå bombing. Planen er å laste gullbeholdningen ombord på britiske skip. (20.04.1940)

Britene har ankommet forsvarsstillingene ved Tretten for å hjelpe til. Mange norske avdelinger har vært i strid uten å hvile. Ved Dokka, Bagn, Gjøvik og Åsmarka sør for Lillehammer forsøker man å holde på stillingene. Hamar og Elverum er besatt. (20.04.1940)

Eidsvollsbygningen er i behold, men en del ruter er knust ved en brosprengning foretatt av norske tropper. (19.04.1940)