Eidsvollsbygningen er i behold, men en del ruter er knust ved en brosprengning foretatt av norske tropper. (19.04.1940)