Britene har trukket seg tilbake til forsvarslinjen ved Tretten, stivfrosne og slitne. Fullstendig utslitte nordmenn forsøker å avløse britene ved fronten. Enkelte nordmenn sovner midt under kampene. (22.04.1940)