Munn- og klovsyke konstateres på 12 gårder i Akershus. Besetningene avlives og kontrolltiltak innføres, men smitten sprer seg likevel til en del andre fylker. Mange skoler stenges, møter forbys og julegudstjenester i Kristiansand blir avlyst. (12.12.1940)

Vidkun Quisling foreslår at Tyskland bør overta jobben med fremtidige utdelinger av nobelpriser, fordi Tyskland bygger “Europas nye ideologiske tidsalder”. (11.12.1940)

Nobelkomitéen annonserer at det ikke vil bli utdelt noen Nobels fredspris, fordi “politisk aktivitet” er forbudt av okkupantene. En tredel av prisbeløpet blir overført til Nobelstiftelsens hovedfond og to tredeler til Nobelinstituttets særfond. (11.12.1940)

County Hotel i London blir av Kong Haakon offisielt åpnet som norsk sjømannshotell, i nærvær av kronprins Olav, regjeringen og den britiske skipsfartsministeren. County Hotel erstatter det første norske sjømannssenteret i London, St. George’s Hall, som ble bombet i september. Hotellet kan huse 215 gjester i 175 rom. Les kongens tale:

(11.12.1940)

Sverre Bergh, som hadde for dårlige karakterer til å komme inn på NTH i Trondheim, har fått tilbud om å studere på den tekniske høyskolen i Dresden i Tyskland. Han reiser dit for å studere og blir etter hvert spion for den norske etterretningsorganisasjonen XU. (10.12.1940)

Juleinnsamlingen til krigsherjede strøk har samlet inn 17 000 pakker totalt. (10.12.1940)

I et rundskriv til fylkesmennene minner innenriksdepartementet om at det ikke skal holdes valg på utvalg, råd, styrer, varaordfører eller ordfører, siden det “med det første” kommer nye regler om kommunestyret. (10.12.1940)

Den rusforebyggende organisasjonen IOGT foreslår at de som ikke har benyttet sitt kaffekort til brennevinskjøp skal tilgodeses med ekstra rasjoner av kaffe, te, fett, sukker eller sjokolade til jul. Forsyningsdepartementet avslår forslaget. (10.12.1940)

Befolkningen i Oslo er redusert med 4-5000 det siste året, men nå flytter igjen flere inn enn ut av byen. Mange familier flytter sammen for å få redusert utgiftene. (10.12.1940)

Etter at Høyesterettsdommerne sliter med å få kontakt med kommissarisk minister Riisnæs, sender de et brev til statsråden der de ber han om å sørge for “at forordningen endres således at det ikke blir overlatt til administrasjonens skjønn om en dommer skal fortsette i sitt embete etter at han har nådd aldersgrensen”. Høyesterettsjustitiarius Paal Berg uttaler: “Fortsetter vi uten å si noe, sitter vi en vakker dag i saksen som dommere i den autoritære staten Norge”. (09.12.1940)

Kirsten Flagstads ektemann, Henry Johansen, har vært medlem av NS siden 1934. Han melder seg nå inn i Norsk-Tysk Selskap, et selskap som bruker et emblem hvor hakekorset og de norske fargene er blandet. (09.12.1940)

18 midlertidige boenheter er innflyttingsklare på øvre Sannan i Steinkjer. Disse skal brukes som bolig for arbeidere i forbindelse med gjenoppbyggingen av byen. Husene kalles “Sarpsborghus” og er lemhus på 3,75 x 7,5 meter, dimensjonert for seks personer. Hvert hus monteres på én dag. (08.12.1940)

Slumsøstrene har juleinnsamling ved julegranen på Universitetsplassen på Karl Johan og får besøk av barnehagebarn. Julehandelen går trått, siden butikkene mangler det meste av det vanlige vareutvalget. Ribbe til jul er nesten umulig å få tak i, da tyskerne forsyner seg av mesteparten. (08.12.1940)

Tidligere presseattaché ved den norske legasjonen i Stockholm, Toralv Øksnevad, kom til London fra Sverige i august, og får nå ansvaret for å ordne eksilregjeringens forhold til BBC. Han får til en avtale om at utvalgte NRK-medarbeidere kan kalles til London og stilles gratis til BBCs rådighet. Han blir også satt til å lede de norske sendingene. (08.12.1940)

Høyesterettsdommerne klarer ikke å få til en konferanse med statsråd Riisnæs. Han henviser bare til Sosialdepartementet.
Dommerne formidler at de vil fratre sine embeter hvis den nye forordningen ikke endres. Høyesterett mottar samtidig et brev fra Terboven der han presiserer at Høyesterett ikke skal blande seg inn i forordninger og den politiske utviklingen. (07.12.1940)