Mot slutten av året omfatter okkupasjonsmakten i overkant av 231 000 menn og noen få kvinner, vesentlig Wehrmacht-soldater, men også folk i Rikskommissariatet, SS og politi med flere. (29.12.1940)

Et bilde blir tatt på isen på Dælivannet i Bærum, etter at man på Einar Gerhardsens hytte har besluttet å utgi en illegal avis ved navn Fri Fagbevegelse. Fra venstre Trygve Bratteli, Astrid Hagen, Einar Linderud, Arne Hagen, Einar Gerhardsen og Hans Sundrønningen. (28.12.1940)

Den tyske ubåten U-65 møter D/S Risanger, som er på reise fra Newcastle til Alexandria. Risanger blir torpedert, og kapteinen får slengt alle konfidensielle dokumenter over bord i en sekk med jernlodd. Alle 29 mann går i livbåtene, og Risanger legges like etter under ild. Mannskapet blir noen dager senere plukket opp av M/T Belinda, som landsetter dem i Cape Town 10. januar. (27.12.1940)

R-gruppens aksjonsutvalg drøfter behovet for en mer samlet hjemmefrontledelse, med Paal Berg, Gunnar Jahn, Eivind Berggrav, Johan Scharffenberg, Einar Gerhardsen, Birger Bergersen og Olaf Helset som medlemmer. Uklarheter omkring ledelsen skaper imidlertid misforståelser både innad og med regjeringen i London. Willy Brandt og Inge Scheflo kommer som kurérer fra Stockholm for å skaffe opplysninger om hjemmefronten, som de videreformidler til eksilregjeringen. (26.12.1940)