Namsos bombes sønder og sammen av tyske fly. Mye britisk utstyr og forsyninger på havnen rammes. Britene har lite å slå tilbake med, av mangel på luftvernartilleri. (20.04.1940)