Seks jernbanevogner med Norges Banks gullbeholdning, som ble fraktet ut fra Oslo 9. april, ankom Åndalsnes i natt. 1948-verdi: 240 millioner kroner. Vognene kjøres i kveld tilbake til Romsdalshorn stasjon for å unngå bombing. Planen er å laste gullbeholdningen ombord på britiske skip. (20.04.1940)