14 år gamle Rolf har rømt fra gården på Veierland for å melde seg som frivillig i kampen mot tyskerne. Han tar med seg sykkelen og sykler helt til Drammen og Hadeland. Etter hvert blir han anholdt av tyskerne, må stå hele natta med hendene over hodet og blir i dag skutt i hodet når han forsøker å rømme. Les den sterke historien: https://mht.no/14-aringen-slass-fedrelandet/
(20.04.1940)