I anledning Hitlers fødselsdag er det tysk troppeparade på Karl Johans gate i Oslo, etter oppstilling på Universitetsplassen. Hitler beordrer samtidig opprettelse av en skandinavisk SS-avdeling. (20.04.1940)