Britiske tropper har kommet seg fra Namsos til Steinkjer og Verdal, og tyskerne ser seg nødt til å bombe Steinkjer som en del av strategien for å beholde Trondheim og Værnes på tyske hender. 242 bolighus blir ødelagt og rundt 1800 innbyggere mister alt de eier. Tyskerne har også ilandsatt tropper på Inderøy og sendt troppetog til Verdal, der de kommer i kamp med britiske soldater. (21.04.1940)