Ved Lundehøgda på Ring møter tyskerne så sterk motstand at de sender en styrke opp et skar litt lenger øst. Noen av Hitlers blodtørstige soldater havner på gården Sæther. Folkene på gården er evakuert til ei lita stue litt unna. Haken er at kyrne står alene i fjøset. Far Peder Sæther, farfar Ole Sæther og onkel Peder Kristoffer Kaulum drar ned for å melke kyrne. Det blir skjebnesvangert. Tyskerne kommanderer de tre nedover vegen. Det samme gjør de med Helmer Skaugen og Martin Skaugen fra nabogården Svartungstad. I svingen nedenfor husene blir de fem stanset og tvunget til stille seg med ansiktet mot veggrøfta. Så skyter en offiser dem kaldblodig en etter en i nakken. Som ved et mirakel overlever Martin Skaugen. Kula har gått gjennom ham uten å skade noen vital del. Kampene nord i Ringsaker koster mye både menneskelig og materielt. Mange blir drept og enda flere såret. I tillegg blir over 40 hus brent. Tyskerne stopper ikke myrderiene av sivile i Ringsaker i dag; også i morgen dreper de ei kvinne og en mann. (21.04.1940)