Tyskerne aner ikke hvor Kongen og regjeringen er, men britene har sporet dem opp. Admiral Evans blir tatt imot på Kongens soverom på Sandbu. Evans noterer: “Jeg syntes kongen virket veldig nervøs og ualminnelig nedslått, men han lyste opp etter hvert og sa leende, da jeg unnskyldte meg for antrekket, ‘Vel, neste gang, kan De iføre Dem uniformen når vi treffes i Trondheim'”. (21.04.1940)