Tyskerne ilandsetter tre tanks i Oslo, som skal virke avskrekkende på nordmenn. (19.04.1940)