Britene har ankommet forsvarsstillingene ved Tretten for å hjelpe til. Mange norske avdelinger har vært i strid uten å hvile. Ved Dokka, Bagn, Gjøvik og Åsmarka sør for Lillehammer forsøker man å holde på stillingene. Hamar og Elverum er besatt. (20.04.1940)