Hele Hardangervidda erklæres som sperret område. Enhver ferdsel er forbudt. Tyskerne forbereder en storaksjon for om mulig å komme over det de kaller «motstandsreder» i fjellområdet. (14.09.1944)