Det midlertidige forbudet mot salg av damestrømper er opphevet. Det kan for tiden selges kun ett par strømper mot klipp i rasjoneringskort. (22.09.1944)