Fire menn fra den kommunistdominerte sabotasjegruppen i Bergen har angrepet byens arbeidskontor. Opprinnelig var meningen å sprenge hele folkeregisteret, men de ombestemte seg da de fikk høre at det finnes kopier av arkivene. Likevel har en god del arkivmateriale blitt ødelagt. (21.09.1944)

Knut Fiane (41), som er trafikksjef i Telegrafverket og aktivt NS-medlem, har blitt likvidert av to Milorg-menn utenfor Majorstuveien 18 i Oslo fordi han er mistenkt for å være en «farlig angiver». Noen angiversk virksomhet er senere ikke dokumentert. (21.09.1944)