Horten vekkes av en voldsom eksplosjon på Hovedverftet. Det er sprengladningen til Ragnvald Teien som går av og sørger for at en ny, tysk torpedojager krenger over og går til bunns med alt utstyr. Teien har fått god hjelp av Henry Hansen til å frakte sprengstoffet inn i skipets maskinrom. Tyskerne får aldri tak i de skyldige, og Teien og Hansen – som begge er ansatt ved verftet – kommer ikke i søkelyset. (27.09.1944)