Det rapporteres om at kommunistiske aksjonsgrupper har sprengt en rekke knottfabrikker i Vestfold. Dette skjer etter at bøndene i fylket den siste tiden har mottatt paroler fra kommunistene om å sabotere potetleveransene til tyskerne. (29.09.1944)