Mens tyskerne trekker seg tilbake nordvestover i Finland, innleder russerne en offensiv mot dem. Det oppstår harde kamper i de finske skogene. Stalin gir imidlertid ordre om å innstille offensiven etter et døgns tid, siden finnene selv skal stå for avvæpningen av de tyske troppene. Samtidig blir situasjonen på Nordkalotten drøftet på Octagon-konferansen i Canada. De britiske og amerikanske stabssjefene slår fast at de ikke vil intervenere om Den røde hær forfølger tyskerne inn i Norge – uten at det er inngått en avtale med Stalin. En slik avtale kommer aldri på plass. (12.09.1944)

28 britiske Lancaster-bombefly ankommer Arkhangelsk for å innlede Operasjon Paravane, som har til hensikt å senke Tirpitz som ligger ankret opp i Kåfjord i Finnmark. På grunn av dårlig vær må flyene vente på bakken i noen dager. (12.09.1944)

Store mengder sårede tyske soldater ankommer Ålesund for å bli behandlet på sykehuset etter et kraftig engelsk flyangrep i Åramsundet. Det er fly fra hangarskipene Trumpeter og Furious som står for angrepet. Flere båter i tysk drift blir skadet og senket, og 32 tyskere omkommer. (12.09.1944)