Gruppen Aks. 13000 plasserer ladninger og tidsblyanter på mange av de 86 tankvognene som står på et sidespor nord for Hakadal stasjon. Karene kommer seg unna før det i en hel time følger eksplosjoner med jevne mellomrom. 63 av vognene blir ødelagt. (25.09.1944)

Tyskerne setter i land en ubetjent værstasjon i Krossbukta nord på Jan Mayen. Denne blir senere oppdaget av en peilestasjon på Island og blir hentet av norske mannskaper fra patruljefartøyet Namsos i mars 1945. (25.09.1944)

Milorgs aksjonsgruppe Aks. 13000 sprenger to store tanker med 100 tonn konsentrert svovelsyre som tilhører Lysaker Kemiske. (25.09.1944)

Rikskommisær Terboven utlover en høy belønning til norske borgere i Nord-Norge som deltar i ettersøkning etter og rapportering om nedskutte eller havarerte fiendtlige fly. Oppfordringen rykkes inn i alle aviser i Nord-Norge. (23.09.1944)

Det midlertidige forbudet mot salg av damestrømper er opphevet. Det kan for tiden selges kun ett par strømper mot klipp i rasjoneringskort. (22.09.1944)

Fire menn fra den kommunistdominerte sabotasjegruppen i Bergen har angrepet byens arbeidskontor. Opprinnelig var meningen å sprenge hele folkeregisteret, men de ombestemte seg da de fikk høre at det finnes kopier av arkivene. Likevel har en god del arkivmateriale blitt ødelagt. (21.09.1944)

Knut Fiane (41), som er trafikksjef i Telegrafverket og aktivt NS-medlem, har blitt likvidert av to Milorg-menn utenfor Majorstuveien 18 i Oslo fordi han er mistenkt for å være en «farlig angiver». Noen angiversk virksomhet er senere ikke dokumentert. (21.09.1944)

Tyske styrker, under ledelse av Sipo, igangsetter en razzia i Hønefoss-området. Terboven er selv til stede under operasjonen, og det sies at målet er å sette en skrekk i det norske folk uten å vekke for mye oppsikt rundt det i utlandet. I tillegg vil tyskerne ramme de illegale organisasjonene i distriktet. Razziaen starter med at flyalarmen går, soldater besetter byen og høyttalerbiler varsler folk om at de må holde seg innendørs. Fem nordmenn blir skutt den første dagen, og minst to av dem er utpekt som ofre på forhånd. Nærmere 200 blir arrestert og sendt til Grini. (20.09.1944)

Tyskerne erklærer Bergen som hovedbase for tyske ubåter. Samme dag signaliserer hovedkommandoen i Berlin at de tyske stillingene i Nord-Finland må forlates i løpet av høsten og at hele den 20. bergarmé skal trekkes bak en forsvarsstilling i Lyngen-området. (19.09.1944)

Bergenskes Lynx og Amerikalinjens Tyrifjord, med eskorte av en liten tysk forpostbåt, blir angrepet av britiske fly utenfor Aksvoll. En av losene på Lynx blir drept, skipet settes i brann og blir satt på land. Også Tyrifjord står snart i lys lue, men motoren er intakt og båten går inn til Askvoll der den blir liggende og brenne i tre dager. (19.09.1944)

Jernbanefolk får, «som anerkjennelse for god innsats», utdelt en ekstrarasjon av brennevin og tobakk. Menn får 3,5 flasker brennevin og 280 gram tobakk. Kvinner får samme kvantum brennevin som menn og 140 gram tobakk. (18.09.1944)

Transformatorstasjonen ved Minnesund sprenges i luften av sabotører. Denne leverer strøm til blant annet Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Store deler av Toten blir mørklagt. (17.09.1944)

Gunnar Sønsteby og Oskar Beck sprenger Boforskanoner, en fresemaskin og en boremaskin som står i produksjonshallen hos Kongsberg Våpenfabrikk. Ladningene går av litt for tidlig, men skadene er så store at fabrikasjonen av kanoner stopper. Sabotørene kommer seg unna. (17.09.1944)

Alle mannlige medlemmer av NS mellom 18 og 55 år kan innkalles til tjeneste i bedriftsvernet. Dette fremgår av en kunngjøring fra partiets hovedkvarter. Det er også åpnet adgang for folk utenfor partiet til å melde seg. (16.09.1944)

Tirpitz påføres prekære skader, blant annet et hull i baugen, under et angrep fra 28 britiske Lancaster-bombefly. Slagskipet er med dette seilingsudyktig og blir slept baklengs til Håkøya ved Tromsø senere utpå høsten. Det ene bombeflyet når ikke tilbake til basen i Skottland, og det antas at flyet har styrtet i et fjell et eller annet sted i Norge. (15.09.1944)

Hele Hardangervidda erklæres som sperret område. Enhver ferdsel er forbudt. Tyskerne forbereder en storaksjon for om mulig å komme over det de kaller «motstandsreder» i fjellområdet. (14.09.1944)