Transformatorstasjonen ved Minnesund sprenges i luften av sabotører. Denne leverer strøm til blant annet Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Store deler av Toten blir mørklagt. (17.09.1944)

Gunnar Sønsteby og Oskar Beck sprenger Boforskanoner, en fresemaskin og en boremaskin som står i produksjonshallen hos Kongsberg Våpenfabrikk. Ladningene går av litt for tidlig, men skadene er så store at fabrikasjonen av kanoner stopper. Sabotørene kommer seg unna. (17.09.1944)