Finlands ambassadør i Sverige, Georg Achates Gripenberg, mottar et telegram fra Helsinki med ordre om å umiddelbart ta kontakt med den svenske regjeringen. I telegrammet gir den finske regjeringen uttrykk for at man ønsker å evakuere 100 000 finner til Sverige. Etter bare to timer har den svenske regjeringen bestemt seg: De vil ta imot de 100 000 som krigsflyktninger. (07.09.1944)

Mange kanter av landet melder om en skikkelig dårlig frukthøst. Det blir innført rasjonering på frukt, og i første omgang blir det utdelt en rasjon på en halv kilo frukt. (07.09.1944)

Luftvernsjefen i Kristiansand truer med drastiske tiltak om man ikke overholder blendingsforskriftene: Hvis det siver ut lys fra et vindu under flyalarm, kan man risikere at det blir skutt med skarpt mot huset. (07.09.1944)

I flokk og følge drar mange ut på tyttebærjakt for tiden. Mange bedrifter har gitt sine ansatte bærferie på to-tre dager eller mer. I Oslo settes det opp et ekstra bærtog til Sokna, hvor folk nærmest står i kø og plukker. (07.09.1944)

Fire menn forsøker å utføre en sabotasjeaksjon mot bensinfat og oljefat som er lagret på Vestheim skole på Frogner. Aksjonen blir oppdaget, og det utveksles skudd. (07.09.1944)

Tyskerne innleder Operasjon Seehund i Nærøy og Vikna, godt hjulpet av 7-8 folk fra Rinnanbanden. Omkring 60 personer blir arrestert i løpet av september, vesentlig på grunnlag av opplysninger som er fremskaffet av Henry Rinnan og hans agenter. Blant annet hevder Rinnan at de som blir arrestert har drevet med smugling av våpen fra England. Mange av de arresterte blir sittende som fanger helt til kapitulasjonen, og flere blir mishandlet og dør under forhør. (07.09.1944)