50 norske fanger blir anbrakt tett sammen i propellergangen i bunnen av det tyske skipet Westphalen. Målet for reisen er tyske fangeleire. Det er hverken lufteventil eller lyskilder i bunnen av skipet, og de fleste fangene blir sjøsyke og lider under mangel på frisk luft. Sammen med nordmennene er det 25 tyske fanger; dels desertører, dels dømt for andre forbrytelser. (06.09.1944)

En konvoi blir angrepet av 30 allierte fly på reise fra Bremen til Bergen. DS Breda av Oslo blir rammet av to lufttorpedoer. Hun eksploderer og synker. 11 nordmenn av besetningen på 18 blir drept. (Foto: Krigsseilerregisteret/Arne Gundersen) (06.09.1944)

Det blir ingen vanlig høstferie for skolebarn i Oslo: Ca. 1000 barn skal delta i innhøstingsarbeid. De fleste skal plasseres på gårder i Akershus. (06.09.1944)

Nordmenn har tatt seg over grensen til Sverige i en stadig økende strøm. På svensk side blir de først mottatt av svenske militær- og politimyndigheter. Deretter sendes de til den norske mottakssentralen på Kjesäter slott i Sør-Sverige. Her registreres og legeundersøkes alle norske flyktninger før de reiser videre, noen til norske politiforlegninger, andre til skoler eller sivilt arbeid, kvinneforlegninger, familieforlegninger og så videre. Bildet viser kontoret der registreringen foregår på Kjesäter. I september 1944 kommer det hele 2330 norske flyktninger til Kjesäter. (Foto: Arkivverket)

BAKGRUNN: Terbovens utsending i Kirkenes, Hans-Hendrik Neumann, har i et møte med Quisling og Terboven i Oslo kommet nordfra med informasjon om utviklingen i Finland og på Murmanskfronten. Han forteller at Finland har undertegnet våpenhvileavtale med Sovjetunionen, og dermed er den finske fortsettelseskrigen avsluttet. Siden ett av vilkårene i avtalen er at Finland skal sørge for at tyske styrker er ute av landet innen 15. september, har tyskerne igangsatt Operation Birke, der deres to sydligste armékorps i Finland skal trekkes tilbake. Samtidig som de tyske styrkene lenger nord i landet tvinges til retrett, bruker de «den brente jords taktikk» i deler av Uleåborgs län og i Lapplands län. 158 000 mennesker i Nord-Finland blir fra midten av september evakuert sørover i Finland og til Sverige. Diskusjonen mellom Quisling, Terboven og Neumann utover i september handler blant annet om hvorvidt en skal bruke den brente jords taktikk og evakuere sivilbefolkningen i Nord-Norge også, når de tyske styrkene blir presset helt over til norskegrensen. (06.09.1944)