DS Fjordheim av Haugesund blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Swansea til Halifax. Tre nordmenn fra maskinbesetningen omkommer. (03.09.1944)

Utgivelsen av ukebladet Allers Familie-Journal stanses av myndighetene. Redaksjonssekretæren er arrestert, og årsaken er en forsidetegning som oppfattes som et forsøk på å gjengi de amerikanske fargene, hevder politiet. Tegningen viser en kvinne i blå badedrakt med hvite stjerner mot en bakgrunn av røde striper. (03.09.1944)