Samtlige hoteller, pensjonater og liknende utenfor byene i Sør-Norge skal stenges fra i dag, etter påbud fra politimyndighetene. Ingen begrunnelse er gitt for dette. Senere blir det gitt dispensasjon til å holde åpent, men da bare for hoteller som har faste gjester. Det samme gjelder hoteller i visse distrikter hvor det «av trafikkmessige hensyn» er påkrevd å ha overnattingssteder. (04.09.1944)