Et Milorg-lag bryter seg inn i et tysk depot på Nøtterøy og setter fyr på det. Det oppstår en voldsom brann i lageret som blant annet inneholder bensin, olje og spesialutstyr for marinen. (13.09.1944)

Tre mann fra Oslogjengen tar seg inn på Skabo Jernbanevognfabrikk i Oslo og sprenger det siste lokomotivet fra Thamshavnbanen som er inne til reparasjon etter å ha blitt ødelagt av sabotasje en gang tidligere. (13.09.1944)

Lier og Brandbu er for tiden landets største tobakkbygder. Lier har omtrent en halv million planter, og den største plantasjen er på 5,5 mål. Det har vært mange tyverier fra arealene, og det blir dermed sørget for godt vakthold. (13.09.1944)

En foreløpig oversikt fra fylkenes landbrukskontorer viser at potethøsten stort sett er dårlig. Det regnes med en svikt på minst et par hundre tusen tonn sammenliknet med fjoråret. Det blir også svært lite frukt, men bærhøsten har stort sett vært god. (13.09.1944)