Thoralf Mathisen (43), som er konstabel i Stapo, likvideres med pistol om kvelden utenfor Tåsenveien 12 i Oslo. Etterforskningen blir resultatløs. Funn på åstedet tyder på forutgående kamp. (25.09.1944)