Tyskerne erklærer Bergen som hovedbase for tyske ubåter. Samme dag signaliserer hovedkommandoen i Berlin at de tyske stillingene i Nord-Finland må forlates i løpet av høsten og at hele den 20. bergarmé skal trekkes bak en forsvarsstilling i Lyngen-området. (19.09.1944)

Bergenskes Lynx og Amerikalinjens Tyrifjord, med eskorte av en liten tysk forpostbåt, blir angrepet av britiske fly utenfor Aksvoll. En av losene på Lynx blir drept, skipet settes i brann og blir satt på land. Også Tyrifjord står snart i lys lue, men motoren er intakt og båten går inn til Askvoll der den blir liggende og brenne i tre dager. (19.09.1944)