Politidepartementet kunngjør at folk som sykler uten tent lykt risikerer å bli skutt på uten varsel. Det er så å si ikke mulig å oppdrive batterier til sykkellykter. (28.09.1944)

Quisling har fått vite at tyskerne har vurdert å bruke «den brente jords taktikk» i Finland og i Nord-Norge. Han diskuterer både nedbrenning og evakuering av befolkningen med Terboven og Hans Henrik Neumann, og saken blir flyttet fra politidepartementet til innenriksdepartementet. Innenriksminister Albert Viljam Hagelin er helt uenig i at det skal igangsettes en evakuering og søker dermed permisjon. Quisling understreker overfor Hagelin at tysk tilbaketrekking fra Finland også gjør nedbrenning og evakuering av Finnmark nødvendig. Quisling utpeker dermed Jonas Lie til styresmann for aksjonen i Finnmark, med sosialminister Lippestad som nestkommanderende. (28.09.1944)