Slagskipet Tirpitz har sine første prøveseilinger i Kåfjord og Altafjorden etter at britiske dvergubåter lyktes med å påføre skipet store skader i september 1943. Mer enn tusen spesialarbeidere ble sendt fra Hamburg til Nord-Norge for å reparere skipet. (14.03.1944)

Medlem av Rinnanbanden, Odd Johannes Urstrømmen fra Oslo, blir arrestert av tyskerne fordi Henry Rinnan mener han har alkoholproblemer. Urstrømmen blir fengslet på Grini. (14.03.1944)

Arresterte medlemmer fra den illegale Harstadgruppen XU 230 blir ført om bord i Hurtigruten og fraktet sørover. Lederen for gruppen, Jacob Holst, har rømt til Sverige, mens kona Elisabeth og faren Kristian Holst har blitt arrestert som gisler. I tillegg er flere i familien Wold arrestert og plassert på Grini fangeleir. Der blir de til krigens slutt. (14.03.1944)

Osvald-gruppen gjennomfører en vellykket sprengning av NSBs verksted på Sundland i Drammen. (11.03.1944)

Den engelske jageren Svenner overtas av den norske marinen. Skipet er godt bevæpnet og har ASDIC-sonar. (11.03.1944)

Rikskommissæren kunngjør at fiskere som fortsetter Lofotfisket etter påske får en ekstrarasjon på 50 gram tobakk samt en halv flaske Port Brandy for hvert tonn fisk som leveres. (10.03.1944)

Quisling har undertegnet en lov om bedriftsvern til sikring mot sabotasje eller uhell ved viktige bedrifter. Ved vakthold, avsperring og andre tiltak skal det hindres at uvedkommende får adgang til bedriften eller lageret og sikres at virksomheten kan foregå uforstyrret. Hirden skal lede bedriftsvernet. (10.03.1944)

Store mengder tobakk er omsatt på svartebørsen i Trondheim. Politiet melder om gjennomsnittlig to mulktforelegg per dag. Prisen på sigaretter er nå kommet opp i gjennomsnittlig kr. 1,50 per stykk. (09.03.1944)

Et tysk lager på Grorud i Oslo eksploderer og brenner. Det lykkes ikke å oppklare hvorvidt det er en ulykke eller sabotasjeaksjon. (09.03.1944)

Tre unge kvinner fra Lofoten har møtt i retten for ikke å ha etterkommet arbeidsformidlingens pålegg om å ta anvist arbeid. En av dem ble to ganger transportert til arbeidsstedet, men rømte begge ganger. Hun får 60 dagers ubetinget fengsel. De andre slipper billigere unna, men må møte til tilvist arbeid. (09.03.1944)

På kinoer i Oslo er det nå utplassert sivile politimenn som skal kontrollere dokumentmapper og store pakker som folk har med seg inn. Årsaken er at noen har kastet en stinkbombe inn i en kinosal. (08.03.1944)

Hunder med skulderhøyde på minst 40 cm blir underlagt en detaljert forordning: Disse sivile hundene skal vurderes av myndighetene og avleveres om tyskerne krever dette. Det er forbudt å selge eller drepe hundene for å unngå å levere dem til tyske myndigheter. Strafferammen for dette er tukthus på tre år eller bøter på opptil 100 000 kroner. Eksempler på brukshunder nevnt i forordningen er schæfer, grand danois, rottweilere, elghunder, riesenschnauzere og grønlandshunder. Krysninger og blandinger av disse rasene er også ønsket. (08.03.1944)

Dårlig kvalitet og utilstrekkelig kvantitet i kostholdet bidrar til en sterk økning i infeksjonssykdommer. Hittil i 1944 er det meldt inn 250 000 tilfeller av smittsomme sykdommer. Hver tiende nordmann er dermed rammet av en epidemisk sykdom i en eller annen form. Folk viser også nedsatt evne til å komme seg etter operasjoner, og sykdommer som giktfeber, nyrebetennelse, leverbetennelse og kronisk leddgikt øker. Et særlig problem utgjør kjønnssykdommer. Medvirkende til den voldsomme utbredelsen av infeksjoner, er også dårlige hygieniske forhold i krigsfangeleirene. (08.03.1944)

Sovjetiske styrker omringer tyske styrker på Østfronten i en knipetangmanøver, nær byen Kamenets-Podolsk i sovjetrepublikken Ukraina. Målet er å knuse de store tyske styrkene som allerede består av mange titalls tusen mann og som nylig har blitt tilført ni infanteridivisjoner, to panserdivisjoner, en panserbataljon og en angrepsbrigade. I løpet av to uker blir den tyske styrken på rundt 200 000 mann omringet og isolert, og fram til 17. april blir rundt 14 tyske divisjoner utslettet eller oppløst på grunn av store tap. Slaget fører dermed til sovjetisk seier. (07.03.1944)

Fem norske jernbanefunksjonærer er dømt til døden og skutt. De er anklaget for å ha organisert tyverier i stor stil av varer tilhørende Wehrmacht. (03.03.1944)

Politipresidenten i Oslo opplyser at kontrollen med reisetillatelser skal skjerpes betydelig siden mange har reist med tog uten tillatelse. Det er forbudt å reise lenger enn 30 kilometer uten tillatelse. Politiet vil fra nå av være med togene for å foreta kontroll. Minimumsbot for ulovlig reise er 200 kroner. (03.03.1944)

To menn blir henrettet i Trandumskogen: Den ene er Håkon Sunde, broren til motstandsleder Asbjørn Sunde, og den andre er Johan Peter Bruun. Disse ble arrestert etter aksjonen mot Arbeidskontoret i april 1943 og dømt til døden for «attentater og mordanslag». (02.03.1944)