Politipresidenten i Oslo opplyser at kontrollen med reisetillatelser skal skjerpes betydelig siden mange har reist med tog uten tillatelse. Det er forbudt å reise lenger enn 30 kilometer uten tillatelse. Politiet vil fra nå av være med togene for å foreta kontroll. Minimumsbot for ulovlig reise er 200 kroner. (03.03.1944)